Privatumo politika

 • PRIVATUMO POLITIKA

  Bendrosios nuostatos

  1. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  2. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „4WD” elektroninės parduotuvės 4x4padangos.lt (toliau – 4x4padangos.lt ir 4x4padangos.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  3. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
  4. Elektroninėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad 4x4padangos.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
  5. 4x4padangos.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
             •Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
             • Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
             • Užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
            • Užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
            •Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
            • Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
  6. 4x4padangos.lt yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus.
  7. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.
  8. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis gali:
         • Visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
         • Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą;
         • Juridiniai asmenys.
  9. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų elektroninėje parduotuvėje, Jūsų kompiuteryje (ar kitame Jūsų naudojamame įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Naudodamasis elektronine parduotuve sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.

    Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

  1. Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame yra tvarkome tik teisėtais pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
  • Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu;
  • Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;
  •Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
  • Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;
  • Nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms.
  2. 4x4padangos.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje 4x4padangos.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą; pavardę, telefono numerį; elektroninio pašto adresą; Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą; IP adresą.
  3. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
  4. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
   

  Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

  1. 4x4padangos.lt pasilieka teisę asmens duomenis perduoti tik patikimoms trečiosioms šalims. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
  • Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
  • Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato Prekes tiesiogiai;
  • Finansines paslaugas teikiančios įmonės su kuriomis Jūs sudarote prekių įsigijimo išsimokėtinai sutartis;
  •Garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
  1. Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
  • Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
  • Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

  Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

  1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją 4x4padangos.lt elektroninėje svetainėje.
  Privatumo politikos pakeitimas
  1. 4x4padangos.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.
  2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra įkeliami į elektroninės parduotuvės sistemą.
  3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu 4x4padangos@inbox.lt arba paštu Gariūnų g. 43A, Vilnius (aikštelė 247) LT-02300 ) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.
  4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su naująja Privatumo politikos redakcija.